Languages

Custom Search 1

Bonus Card

REGULI DE ELIBERARE ŞI UTILIZARE BONUS CARD IMC MARKET

1. Bonus Card IMC Market se eliberează GRATIS numai clienţilor existenţi, cu condiţia prezentării cecului reţelei IMC Market, cu o valoare mai mare de 200 lei. Pentru primirea Bonus Card, este necesar să faceţi cunoştinţă cu prezentul regulament şi să completaţi un chestionar de tip standard. Regulile de utilizare sunt publicate pe www.imc.md. Chestionarul îl puteţi găsi la orice reprezentant IMC Market, la intrarea în magazinele reţelei.

2. Orice informaţie în chestionarul utilizatorului Bonus Card este strict confidenţială şi nu poate fi transmisă părţilor terţe. Datele din chestionare sunt stocate în arhivele IMC Market.

3. Chestionarul utilizatorului Bonus Card trebuie să fie completat corect, vizibil şi trebuie să corespundă cerinţelor pentru completarea acestuia. Reprezentantul IMC Market, în caz de necesitate, vă va ajuta să complectaţi chestionarul.

4. Bonus Card se eliberează imediat după completarea chestionarului. În cazul în care stocul de Bonus Card–uri este epuizat, clientul are dreptul să primească Bonus Card-ul în decurs de 5 zile lucrătoare.

5. Bonus Card este valabil în orice magazin IMC Market.

6. În caz de pierdere sau deteriorare a Bonus Card, clientul trebuie să anunţe compania IMC Market, adresîndu-se reprezentantului din holul oricărui supermarket din reţeaua IMC Market. La cerere, persoana va primi o nouă cartelă Bonus Card în conformitate cu regulile de eliberare a acesteia.

7. Suma bonusurilor se calculează în lei MDL în dependenţă de volumul cumpărăturilor după următoarea schemă:

 

    Volumul cumpărăturilor (lei)

Suma de bonusuri (%)
(% aplicat produselor care nu au beneficiat de careva reduceri, bonusuri unice)

0 - 99.99

0

100 - 199.99

2

200 - 399.99

3

400 - 499.99

4

peste 500

5

 

 

8. Pe lîngă acumularea bonusurilor pe Bonus Card, utilizarea acestuia permite, atît beneficierea de reduceri, anunţate pentru deţinătorii de Bonus Card, cît şi participarea la promoţiile organizate de către reţeaua IMC Market.

9. În afară de bonusurile menţionate în punctul 7 al acestui Regulament, IMC Market îşi rezervă dreptul şi intenţionează să adauge la Bonus Card bonusuri suplimentare, atribuite unor produse, în dependenţă de suma cumpărăturilor, în conformitate cu politica promoţională a companiei. Asemenea produse sunt marcate pe rafturile magazinului cu indicatorul specializat „Adaugă Bonusuri”

10. În cazul în care, în cec sunt produse, care au beneficiat deja de careva reduceri, prevăzute în punctul 8 al prezentului regulament, sau produse, pentru care în mod automat are loc calcularea bonusurilor unice, prevăzute în punctul 9 al prezentului regulament, calcularea bonusurilor, prevăzute în punctul 7 al prezentului regulament, se va aplica tuturor produselor, cu excepţia celor implicate în beneficierea reducerilor şi bonusurilor unice. Respectiv, în cazul produselor, utilizate deja în vreo promoţie, de reducere sau de acumulare a bonusurilor unice, bonusurile nu se calculează. 

11. Înrolarea bonusurilor pe Bonus Card apare imediat după achitarea cumpărăturii şi se acumulează pe contul Bonus Card-ul cumpărătorului concret.

12. Înrolarea bonusurilor pe Bonus Card se efectuează numai la prezentarea fizică a  acestuia.

13. Numele clientului şi suma bonusurilor acumulate se înregistrează pe fiecare cec la prezentarea fizică Bonus Card la casă, la efectuarea cumpărăturilor.

14. Utilizarea bonusurilor acumulate este posibilă numai după acumularea unei sume mai mari de 100 lei. La următoarea cumpărătură, în cazul în care suma cecului e mai mică decît suma bonusurilor acumulate, înrolarea bonusurilor se stopează pînă la folosirea tuturor bonusurilor acumulate.

15. Bonusurile se folosesc automat la următoarea cumpărătură în calitate de reducere la produsele procurate. Pentru folosirea bonusurilor suma cecului trebuie să fie mai mare decît suma bonusurile acumulate pe Bonus Card. Astfel, de exemplu, dacă suma bonusurilor acumulate este în valoare de 100 lei, iar suma cecului este în valoare de 101 lei – utilizatorul Bonus Card-ului achită pentru toate produsele din cec numai 1 leu.

16. Din momentul cînd toate bonusurile de pe Bonus Card au fost utilizate, acumularea bonusurilor se începe din nou.

17. Promoţiile şi reducerile în cadrul reţelei IMC Market sunt valabile numai la prezentarea fizică a  Bonus Card-ului IMC Market. Despre promoţii şi reduceri, cumpărătorul va putea afla din indicatorul de preţ de la raft. 

18. Bonusurile de pe Bonus Card sunt valabile timp de 180 de zile din ziua ultimei cumpărături cu Bonus Card, în caz contrar, bonusurile acumulate se anulează automat. Valabilitatea Bonus Card-ului şi posibilitatea acumulării bonusurilor nu se stopează. 

19. IMC Market îşi păstrează dreptul de a introduce modificări la eliberarea şi funcţionarea mecanismului Bonus Card fără preîntîmpinarea utilizatorilor Bonus Card. Condiţii noi de eliberare şi funcţionare vor fi publicate pe site-ul companiei – www.imc.md

20. Bonusurile pot fi folosite numai la efectuarea cumpărăturilor conform Regulamentului dat. Bonusurile nu pot fi schimbate pe bani cheş.

21. Bonus Card IMC Market este proprietatea companiei IMC Market şi trebuie să fie returnată la prima cerere a reprezentantului oficial al companiei. Valabilitatea Bonus Card-ului poate fi stopată de IMC Market fără preîntîmpinarea utilizatorului ei.