Languages

Custom Search 1

Bonus Card

REGULI DE ELIBERARE ŞI UTILIZARE BONUS CARD IMC MARKET

 1. Bonus  Card este un produs  de marketing care se utilizează la procurarea produselor din rețeaua IMC Market .
 2. Bonus Card IMC Market se eliberează GRATUIT in magazinele IMC Market, doar in perioada promoțiilor. Prin  promoție, in sensul prezentului punct, se intelege perioada în care rețeaua recompensează  loialitatea prin eliberarea  Bonus Card. Termenii și condițiile eliberării Bonus Card, reteaua  își stabileste unilateral.
 3. Orice informație în chestionarul utilizatorului Bonus Card  este strict confedintiala și nu poate fi transmisă terților. Datele din chestionare sunt stocate  în arhivele IMC Market. Chestionarul utilizatorului Bonus Card trebuie să fie completat corect, vizibil şi trebuie să corespundă cerinţelor pentru completarea acestuia.
 4. Bonus Card se eliberează imediat după completarea chestionarului. În cazul în care stocul de Bonus Card–uri este epuizat, clientul are dreptul să primească Bonus Card-ul în decurs de 5 zile lucrătoare, din data completarii chestionarului prin ridicarea acesteia de la sediul magazinului indicat de IMC Market.
 5. Bonus Card este valabil în orice magazin IMC Market.
 6. În caz de pierdere sau deteriorare a Bonus Card, clientul trebuie să anunţe compania IMC Market, adresîndu-se reprezentantului oricărui supermarket din reţeaua IMC Market. La cerere, persoana va primi o nouă cartelă Bonus Card în conformitate cu regulile de eliberare a acesteia, doar in cadrul periodelor de promoție indicate la pct.1 al prezentului Regulament.
 7. Utilizatorul Bonus Card, are dreptul, la prezentarea cardului in forma fizică ( pe suport din plastic),  să beneficieze  de reduceri la anumite game de produse, marcate în magazine cu semne distinctive ce indică reducerea.
 8. Bonus Card nu poate fi utilizat pentru primirea mijloacelor bănesti de către utilizator, in numerar.  Bonus Card nu este un mijloc de plată.
 9. IMC Market nu poartă răspundere pentru necunoasterea de către utilizator a prezentului Regulament.
 10. IMC Market îşi păstrează dreptul de a introduce modificări la eliberarea şi funcţionarea mecanismului Bonus Card fără preîntîmpinarea utilizatorilor Bonus Card. Condiţii noi de eliberare şi funcţionare vor fi publicate pe site-ul companiei – www.imc.md
 11. Bonus Card IMC Market este proprietatea companiei IMC Market şi trebuie să fie returnată la prima cerere a reprezentantului oficial al companiei. Valabilitatea Bonus Card-ului poate fi stopată de IMC Market fără preîntîmpinarea utilizatorului ei.